Disclaimer

15-03-2022

Privacyverklaring

Wie we zijn

Wij zijn Immo Cambier De Nil (NV Duinroos)  met adres Albertplein 10 Knokke-Heist 8300 Belgium  met ondernemingsnummer BE0464032558.

Wij hechten belang aan jouw privacy en telkens wanneer we jouw persoonsgegevens behandelen doen we dit in overeenstemming met de bepalingen van de GDPR (General Data Protection Regulation) en de nationale wetten die handelen over het verwerken van persoonlijke gegevens.

De privacywetgeving verplicht ons om de informatie die we in deze privacyverklaring meedelen voor jou toegankelijk te maken. Deze privacyverklaring verduidelijkt welke maatregelen we nemen om jouw privacy te beschermen wanneer jij onze diensten of producten gebruikt en welke rechten jij hebt.

Wanneer we jouw persoonsgegevens verwerken zijn wij in de meeste gevallen de “verwerkingsverantwoordelijke”. Dit betekent dat wij het doel van en de middelen voor de verwerking bepalen.

Door onze diensten en/of producten aan te schaffen geef je aan ermee akkoord te gaan dat we sommige persoonlijke gegevens over jou verzamelen en verwerken in overeenstemming met het doel beschreven in onze privacyverklaring. We nodigen je uit om deze verklaring aandachtig te lezen. Laetitia Noel is onze privacy coördinator die je kan bereiken via laetitia@cambierdenil.be voor alle vragen die je zou hebben of om je rechten uit te oefenen. Het is mogelijk dat deze verklaring in de toekomst nog aangepast wordt. We vragen je dan ook om de privacyverklaring op regelmatige basis terug te lezen.

Het verwerken van jouw persoonsgegevens

Persoonlijke data of persoonsgegevens betekent alle informatie over een individu die kunnen toelaten om die persoon te identificeren. Het gaat hier niet om gegevens waar de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens). Wij proberen zo weinig mogelijk persoonlijke gegevens te verzamelen om onze doelen te bereiken.

We houden ons aan de databeschermingswetten die vereisen dat de persoonsgegevens die we over jou verwerken :

 • Enkel worden verzameld voor geldige doeleinden die we duidelijk aan jou hebben uitgelegd.
 • Op een rechtmatige, eerlijke en transparante wijze worden gebruikt en dus worden gebruikt op een manier die toereikend is, ter zake dienend is, en beperkt is tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
 • Accuraat zijn en zo nodig worden geactualiseerd, niet langer worden bijgehouden als nodig is voor de doeleinden waarover we je verteld hebben en veilig worden behandeld.

Het is mogelijk dat wij bepaalde informatie aan jou vragen om het voor jou mogelijk te maken om onze goederen of diensten aan te kopen of te gebruiken. Als wij jouw persoonlijke informatie op een andere manier verkrijgen dan vermelden we dat in deze privacyverklaring. Als je vragen hebt, aarzel niet om onze privacy-coördinator te contacteren.

Meer in het bijzonder zullen we sommige of alle van de volgende data-elementen verzamelen :

 • Aankoop financieringsgegevens
 • Bankrekening
 • Betalingsoverzicht, klantenrekening
 • Datum & tijd
 • Elektronische identificatiegegevens
 • Essentiele cookies
 • Foto's / beelden
 • Identiteitskaart
 • Inhoud van correspondentie
 • Klantendossier
 • Ligging van het onroerend goed
 • Naam van de betrokken partij
 • Naam van de klant
 • Persoonlijk emailadres
 • Persoonlijk telefoonnummer
 • Statuten
 • Thuisadres

Wij rekenen erop dat jij ons correcte gegevens bezorgt. Laat ons weten wanneer gegevens veranderen, zodat wij alle gegevens actueel kunnen houden.

De verwerking van gegevens moet ons toelaten om onze diensten en producten te leveren, om onze diensten en producten die voor jou beschikbaar zijn continu te verbeteren en om ze aan te passen aan jouw noden. Meer in het bijzonder verrichten we de volgende verwerkingen :  

 

 • Nieuwsbrief / promotie
  Beschrijving: Cliënten op de hoogte houden van wat het bedrijf te bieden heeft
  Doel: Zolang de gebruiker ingeschreven blijft op de nieuwsbrief
  Rechtsgrond: Legitimate interests
  Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en / of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie
  Data wordt verwerkt binnen de EU
 • Klantenafspraken
  Beschrijving: Registratie van klantenafspraken op papier of op computer
  Doel: Beheer van de beschikbaarheid / kalender
  Rechtsgrond: Contract
  Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en / of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie
  Data wordt verwerkt binnen de EU
 • Klanten prospectie
  Beschrijving: Beheer van informatie rond prospecten
  Doel: Om goederen en diensten aan potentiële klanten te communiceren
  Rechtsgrond: Legitimate interests
  Bewaringstermijn: Alle prospects die niet zijn geconverteerd naar klanten, worden na 2 jaar verwijderd
  Data wordt verwerkt binnen de EU
 • Energie Prestatie Certificaat (EPC / EPB)
  Beschrijving: Certificaat over de energie prestaties van gebouwen
  Doel: Analyse van de energie efficiciëntie van een gebouw en het afleveren van een certificaat
  Rechtsgrond: Legal obligation
  Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en / of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie
  Data wordt verwerkt binnen de EU
 • Communicatie met klanten
  Beschrijving: Communicatie met klanten op papier of in elektronische vorm
  Doel: Zorgen voor goede dienstverlening aan de klant
  Rechtsgrond: Contract
  Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en / of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie
  Data wordt verwerkt binnen de EU
 • Ruimtelijke ordening en stedebouw
  Beschrijving: Dossiers en informatie over ruimtelijke ordening en stedebouw
  Doel: Zorgen voor conformiteit met ruimtelijke ordening en stedebouw
  Rechtsgrond: Legal obligation
  Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging van het contract, bewaring gedurende de wettelijke periode en / of periode relevant voor gerechtelijke stappen
  Data wordt verwerkt binnen de EU
 • Client dossier opmaak en behandeling
  Beschrijving: Opmaak van een cliëntendossier en de behandeling ervan.
  Doel: Leveren van de diensten aan de cliënt
  Rechtsgrond: Contract
  Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging van het contract, bewaring gedurende de wettelijke periode en / of periode relevant voor gerechtelijke stappen
  Data wordt verwerkt binnen de EU
 • Klanten facturatie en boekhouding
  Beschrijving: Berekening van het verschuldigde ereloon of vergoeding, verzorgen van facturatie en verkrijgen van betaling
  Doel: Zorgen voor correcte betaling
  Rechtsgrond: Contract
  Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en / of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie
  Data wordt verwerkt binnen de EU
 • Verplichte anti fraude maatregelen
  Beschrijving: Anti fraude informatie opgelegd door de wet
  Doel: Zorgen voor conformiteit met anti fraude regelgeving
  Rechtsgrond: Legal obligation
  Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging van het contract, bewaring gedurende de wettelijke periode en / of periode relevant voor gerechtelijke stappen
  Data wordt verwerkt binnen de EU
 • Bedrijfswebsite
  Beschrijving: Bedrijfswebsite die kan bezocht worden door cliënten, prospecten en allerhande derden
  Doel: Cliënten en prospecten informeren
  Rechtsgrond: Legitimate interests
  Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en / of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie
  Data wordt verwerkt binnen de EU

 

 

Bij deze verwerkingen zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke. Als jij voor een bepaalde verwerking toestemming hebt gegeven, dan heb je steeds het recht om deze toestemming in te trekken.

Als je niet wil dat jouw gegevens worden verwerkt, contacteer ons dan zodat we samen kunnen evalueren of een contractuele relatie tussen ons mogelijk is en of het voor jou mogelijk is om onze goederen en/of diensten te blijven gebruiken.

Wij behandelen ook gegevens van leveranciers. Wanneer we gegevens verzamelen, verwerken en opslaan over onze leveranciers, willen we ervoor zorgen dat we alleen gegevens verzamelen, verwerken en opslaan die we echt nodig hebben en die we op deze manier mogen verwerken. In onze omgang met onze leveranciers verzamelen, verwerken en bewaren we doorgaans de naam, het werk emailadres en het werktelefoonnummer van de persoon / personen die met ons communiceren. Ook verzamelen, verwerken en bewaren we het btw-nummer van onze leveranciers. Als we voertuigen van onze leveranciers voorzien van parking of toelaten op ons terrein, dan kunnen we het kentekennummer en tijdsgegevens van het bezoek verzamelen, verwerken en opslaan indien dit nodig is voor redenen van organisatie of veiligheid. De rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens is  het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst.  Wij hanteren veiligheidsmaatregelen die functioneel en technisch in overeenstemming zijn met beste standaarden in de sector. Wij bewaren de gegevens gedurende de verjaringstermijn en / of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie.

Het verwerken van persoonsgegevens in jouw opdracht

De specifieke aard van het werk dat wij voor jou verrichten zorgt ervoor dat wij mogelijk voor jou aangiftes, neerleggingen, mededelingen, etc. moeten doen die opgesteld worden op basis van persoonsgegevens van anderen, die jij ons bezorgt. In dat geval zijn wij de verwerker en ben jij de verwerkingsverantwoordelijke. Wij zullen jouw instructies voor de verwerking, mogelijke onder aanneming, het lot van de gegevens bij het einde van de overeenkomst en de mogelijke doorgifte van gegevens uitvoeren. Wij zullen ook de nodige veiligheidsmaatregelen nemen en je bijstaan in het nakomen van je verplichtingen in het kader van de GDPR.

Het delen van persoonsgegevens

Het is mogelijk dat wij met derde partijen moeten werken om bepaalde diensten of producten te kunnen leveren zoals IT partners, verzekerings partners, accountancy partners, juridische adviseurs. Meer in het bijzonder behouden wij ons het recht voor om jouw persoonlijke gegevens met deze partners te delen :

 • Lonen en remuneratie werknemers
  Data items: Naam van de werknemer, Bankrekening, Datum in dienst, Loon- en remuneratiegegevens, Thuisadres, Huwelijkse staat, Geboortedatum / Leeftijd, Dagen ziekteverzuim, Verlof / vakantiedagen, Aanwezigheid op het werk
  Data wordt verwerkt binnen de EU
  Liantis Sociaal Secretariaat
 • Verkoopskanaal - immoweb.be
  Data items: Foto's / beelden, Ligging van het onroerend goed
  Data wordt verwerkt binnen de EU
  Immoweb SA/NV
 • Boekhouding
  Data items: Naam van de klant, Naam van de werknemer, BTW nummer, Betalingsoverzicht, klantenrekening, Thuisadres, Bedrijfsadres, Naam van de betrokken partij
  Data wordt verwerkt binnen de EU
  Moore Belgium
 • Verzekeringen
  Data items: Naam van de werknemer, Omstandigheden van de claim / zaak, Naam van de betrokken partij
  Data wordt verwerkt binnen de EU
  AXA Belgium
 • Sociale media - Facebook / Instagram
  Data items: Elektronische identificatiegegevens, Foto's / beelden, Datum & tijd, Ligging van het onroerend goed, Elektronische lokalisatiegegevens
  Data wordt verwerkt binnen de EU
  Facebook Ireland Ltd.
 • Website analytics en bezoekersstatistieken via partner
  Data items: Elektronische identificatiegegevens, Datum & tijd, Derde partij cookies, Performantie cookies, Elektronische lokalisatiegegevens
  Data wordt verwerkt binnen de EU
  Aldrin

Als we jouw persoonlijke gegevens ontvangen van een derde partij die jou naar ons verwijst, gaan we ervan uit dat deze gegevens rechtstreeks van jou of met je toestemming zijn verkregen. Mocht dit niet het geval zijn, laat ons dit dan direct weten.

Als je een onroerend goed bezoekt dat wij in portefeuille hebben, voorziet ons contract met onze opdrachtgever dat we bij het einde van onze opdracht je naam en de datum van je bezoek overmaken aan onze opdrachtgever. Dit gebeurt voor de bhartiging van ons gerechtvaardigd belang.

 

Deze derde partijen zullen doorgaans optreden als gegevensverwerker. Houd er rekening mee dat sociale mediaplatformen, handelsplatformen en permanente verkooppartners vaak worden beschouwd als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.

Wanneer je je verzet tegen het delen van je data, vragen we je om contact met ons op te nemen zodat we samen kunnen evalueren of een contractuele relatie tussen ons mogelijk is en of je verder van onze diensten en/of goederen kan gebruik blijven maken.

Houd er rekening mee dat we wettelijk verplicht kunnen zijn om bepaalde gegevens te verwerken en mogelijks door te geven aan de relevante autoriteiten. Aangezien dit een wettelijke verplichting is, kunt u geen bezwaar maken tegen deze overdracht.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij willen jouw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk bewaren en hebben veiligheidsprocedures opgezet om verlies, misbruik of verandering van deze persoonlijke gegevens te vermijden. Deze procedures zijn functioneel en technisch in overeenstemming met de beste standaarden in de sector.

Website en cookies

Wanneer je onze website bezoekt kunnen er cookies op jouw computer bewaard worden. Ze helpen om het bezoek van de website makkelijk te maken en jouw ervaring te verbeteren. Wanneer je onze website bezoekt zal je informatie krijgen over de cookies die we gebruiken en zullen we je vragen om daarvoor toestemming te geven. Elke keer dat je onze website bezoekt zal de webserver ook automatisch het IP-adres en/of je domeinnaam verwerken.

Het is mogelijk dat wij links publiceren naar websites die eigendom zijn van anderen en die door deze anderen worden beheerd. Als je op zo’n link klikt zal je naar een andere website navigeren. Zorg er steeds voor dat je de privacyverklaring van deze andere website leest en begrijpt, aangezien die kan verschillen van onze privacyverklaring. Als je je niet zeker voelt, of niet akkoord kan gaan met de privacyverklaring, raden we je aan om de betrokken website onmiddellijk te verlaten.

Sociale media

Als je de sociale media functies zoals bijv. “like-” of “share-”knop die mogelijk op onze website staat gebruikt, of als je onze sociale mediapagina bezoekt, weet dan dat je persoonsgegevens door het sociaal mediaplatform zullen verwerkt worden. Bij deze verwerking beschouwt de Europese regulator ons en het sociaal mediaplatform beide als gezamenlijke gegevensverwerkingsverantwoordelijken, wat betekent dat wij gezamenlijk bepalen waarom en hoe jouw persoonlijke data wordt verwerkt. Hoe wij jouw persoonlijke data verwerken, vind je terug in deze privacyverklaring. Informatie over de verwerking door het betrokken sociaal mediaplatform, kan je terugvinden in hun privacyverklaring. We vragen je om de privacyverklaring van het sociaal mediaplatform goed te lezen vooraleer je de sociale media-items op onze pagina of onze pagina op het sociaal mediaplatform bezoekt.

Als we een evenement houden zoals een netwerk evenement, openingsevenement, première etc., kunnen er fotografen of videografen aanwezig zijn. De foto's en video's die ze maken zijn bedoeld om te worden gebruikt in marketingmateriaal en / of gepubliceerd te worden op onze sociale mediapagina's. Wanneer u niet het hoofdonderwerp van deze materialen bent, is de richtlijn van de gegevensbeschermingsautoriteit dat uw expliciete toestemming in kader van GDPR niet is vereist. Mocht u zich echter verzetten tegen het gebruik van materialen waarop u bent afgebeeld, laat het ons dan weten.

Je rechten uitoefenen

Conform de General Data Protection Regulation (GDPR) / Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG) heb je het recht om :

 • Toegang te vragen tot jouw persoonsgegevens (het recht van inzage van de betrokkene). Dit laat je toe om een kopie van de persoonsgegevens die we over jou bijhouden te ontvangen.
 • Verbetering te vragen van de persoonsgegevens die we over jou bijhouden. Dit laat je toe om onvolledige of onjuiste informatie die we over je bijhouden te verbeteren.
 • De wissing van je persoonsgegevens te vragen. Dit laat je toe om ons te vragen al je persoonsgegevens te verwijderen wanneer er geen geldige reden is om deze nog verder bij te houden. Je hebt ook het recht om ons te vragen je persoonsgegevens te verwijderen wanneer jij gebruik hebt gemaakt van je recht om je te verzetten tegen een bepaalde verwerking (zie hieronder).
 • Je te verzetten tegen het verwerken van je persoonsgegevens wanneer wij ons baseren op ons gerechtvaardigd belang (of dat van een derde partij) en je omwille van je bijzondere situatie je wil verzetten tegen de verwerking op deze basis. Je hebt ook het recht om je te verzetten wanneer we je persoonsgegevens verwerken voor doeleinden van directe marketing.
 • De beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen. Dit stelt jou in staat om ons te vragen de verwerking van je persoonsgegevens op te schorten, bv. wanneer je vragen hebt over de accuraatheid van de gegevens of de reden van de verwerking.
 • Op elk moment je toestemming voor een verwerking in te trekken.
 • Niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit.
 • Je gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen.

In sommige gevallen zullen we genoodzaakt zijn om aan jou meer bijzondere informatie te vragen zodat we jouw identiteit kunnen bevestigen en ervoor kunnen zorgen dat jouw recht op toegang tot informatie (of de uitoefening van gelijk welk ander van jouw rechten) correct wordt uitgeoefend. We nemen deze maatregel om ervoor te zorgen dat jouw persoonlijke informatie niet wordt vrijgegeven aan een andere persoon dan jezelf of aan enige andere persoon die geen recht heeft om dit te ontvangen. Je kan je rechten uitoefenen door onze privacy-coördinator  Laetitia Noel te contacteren via laetitia@cambierdenil.be of via het adres van het bedrijf :  

 Immo Cambier De Nil (NV Duinroos) 

T.a.v.  Laetitia Noel 

 Albertplein 10 Knokke-Heist 8300 Belgium 

Gegevensbeschermings autoriteit

Elke klacht of commentaar kan je richten aan de gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres :

 Gegevensbeschermingsautoriteit 

 Drukpersstraat 35, 1000 Brussel http://gegevensbeschermingsautoriteit.be 

 

Register van verwerkingsactiviteiten als verwerkingsverantwoordelijke

Dit is het register van Immo Cambier De Nil (NV Duinroos) gevestigd te Albertplein 10 Knokke-Heist 8300 Belgium met bedrijfsregistratienummer  BE0464032558 .

Naam van de Privacy Coordinator :  Laetitia Noel  

Email van de Privacy Coordinator :  laetitia@cambierdenil.be 

Wat we verzamelen, verwerken en opslaan over onze klanten

Wanneer we klantgegevens verzamelen, verwerken en opslaan, willen we ervoor zorgen dat we alleen gegevens verzamelen, verwerken en opslaan die we echt nodig hebben en die we op deze manier mogen verwerken. Deze sectie helpt ons bij het ontwerpen van het juiste privacyprotocol.

 Nieuwsbrief / promotie
Beschrijving
Cliënten op de hoogte houden van wat het bedrijf te bieden heeft
Doel
Zolang de gebruiker ingeschreven blijft op de nieuwsbrief
Data subjecten
Clients
Gegevenscategorieën
Naam van de klant, Persoonlijk emailadres, Foto's / beelden
Rechtsgrond
Legitimate interests
Bewaringstermijn
Vanaf beëindiging contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en / of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie
Beveiligingsmaatregelen
Functioneel en technisch in overeenstemming met beste standaarden in de sector
Derde partij ontvangers
N/A
Data wordt verwerkt binnen de EU
Klantenafspraken
Beschrijving
Registratie van klantenafspraken op papier of op computer
Doel
Beheer van de beschikbaarheid / kalender
Data subjecten
Clients
Gegevenscategorieën
Naam van de klant, Datum & tijd
Rechtsgrond
Contract
Bewaringstermijn
Vanaf beëindiging contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en / of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie
Beveiligingsmaatregelen
Functioneel en technisch in overeenstemming met beste standaarden in de sector
Derde partij ontvangers
N/A
Data wordt verwerkt binnen de EU
Klanten prospectie
Beschrijving
Beheer van informatie rond prospecten
Doel
Om goederen en diensten aan potentiële klanten te communiceren
Data subjecten
Clients
Gegevenscategorieën
Naam van de klant
Rechtsgrond
Legitimate interests
Bewaringstermijn
Alle prospects die niet zijn geconverteerd naar klanten, worden na 2 jaar verwijderd
Beveiligingsmaatregelen
Functioneel en technisch in overeenstemming met beste standaarden in de sector
Derde partij ontvangers
N/A
Data wordt verwerkt binnen de EU
Energie Prestatie Certificaat (EPC / EPB)
Beschrijving
Certificaat over de energie prestaties van gebouwen
Doel
Analyse van de energie efficiciëntie van een gebouw en het afleveren van een certificaat
Data subjecten
Clients
Gegevenscategorieën
Persoonlijk emailadres, Thuisadres, Ligging van het onroerend goed
Rechtsgrond
Legal obligation
Bewaringstermijn
Vanaf beëindiging contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en / of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie
Beveiligingsmaatregelen
Functioneel en technisch in overeenstemming met beste standaarden in de sector
Derde partij ontvangers
N/A
Data wordt verwerkt binnen de EU
Communicatie met klanten
Beschrijving
Communicatie met klanten op papier of in elektronische vorm
Doel
Zorgen voor goede dienstverlening aan de klant
Data subjecten
Clients
Gegevenscategorieën
Naam van de klant, Persoonlijk emailadres, Inhoud van correspondentie
Rechtsgrond
Contract
Bewaringstermijn
Vanaf beëindiging contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en / of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie
Beveiligingsmaatregelen
Functioneel en technisch in overeenstemming met beste standaarden in de sector
Derde partij ontvangers
N/A
Data wordt verwerkt binnen de EU
Ruimtelijke ordening en stedebouw
Beschrijving
Dossiers en informatie over ruimtelijke ordening en stedebouw
Doel
Zorgen voor conformiteit met ruimtelijke ordening en stedebouw
Data subjecten
Clients
Gegevenscategorieën
Naam van de klant, Persoonlijk emailadres, Klantendossier, Thuisadres, Ligging van het onroerend goed
Rechtsgrond
Legal obligation
Bewaringstermijn
Vanaf beëindiging van het contract, bewaring gedurende de wettelijke periode en / of periode relevant voor gerechtelijke stappen
Beveiligingsmaatregelen
Functioneel en technisch in overeenstemming met beste standaarden in de sector
Derde partij ontvangers
N/A
Data wordt verwerkt binnen de EU
Client dossier opmaak en behandeling
Beschrijving
Opmaak van een cliëntendossier en de behandeling ervan.
Doel
Leveren van de diensten aan de cliënt
Data subjecten
Clients
Gegevenscategorieën
Aankoop financieringsgegevens, Naam van de klant, Persoonlijk telefoonnummer, Persoonlijk emailadres, Klantendossier, Thuisadres, Ligging van het onroerend goed
Rechtsgrond
Contract
Bewaringstermijn
Vanaf beëindiging van het contract, bewaring gedurende de wettelijke periode en / of periode relevant voor gerechtelijke stappen
Beveiligingsmaatregelen
Functioneel en technisch in overeenstemming met beste standaarden in de sector
Derde partij ontvangers
N/A
Data wordt verwerkt binnen de EU
Klanten facturatie en boekhouding
Beschrijving
Berekening van het verschuldigde ereloon of vergoeding, verzorgen van facturatie en verkrijgen van betaling
Doel
Zorgen voor correcte betaling
Data subjecten
Clients
Gegevenscategorieën
Naam van de klant, Betalingsoverzicht, klantenrekening, Thuisadres
Rechtsgrond
Contract
Bewaringstermijn
Vanaf beëindiging contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en / of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie
Beveiligingsmaatregelen
Functioneel en technisch in overeenstemming met beste standaarden in de sector
Derde partij ontvangers
N/A
Data wordt verwerkt binnen de EU
Verplichte anti fraude maatregelen
Beschrijving
Anti fraude informatie opgelegd door de wet
Doel
Zorgen voor conformiteit met anti fraude regelgeving
Data subjecten
Clients
Gegevenscategorieën
Naam van de klant, Bankrekening, Identiteitskaart, Thuisadres, Statuten , Naam van de betrokken partij
Rechtsgrond
Legal obligation
Bewaringstermijn
Vanaf beëindiging van het contract, bewaring gedurende de wettelijke periode en / of periode relevant voor gerechtelijke stappen
Beveiligingsmaatregelen
Functioneel en technisch in overeenstemming met beste standaarden in de sector
Derde partij ontvangers
N/A
Data wordt verwerkt binnen de EU
Bedrijfswebsite
Beschrijving
Bedrijfswebsite die kan bezocht worden door cliënten, prospecten en allerhande derden
Doel
Cliënten en prospecten informeren
Data subjecten
Clients
Gegevenscategorieën
Essentiele cookies, Elektronische identificatiegegevens, Foto's / beelden
Rechtsgrond
Legitimate interests
Bewaringstermijn
Vanaf beëindiging contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en / of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie
Beveiligingsmaatregelen
Functioneel en technisch in overeenstemming met beste standaarden in de sector
Derde partij ontvangers
N/A
Data wordt verwerkt binnen de EU
 

Wat we verzamelen, verwerken en opslaan over onze werknemers

Wanneer we gegevens verzamelen, verwerken en opslaan over onze werknemers en/of zelfstandige medewerkers, willen we ervoor zorgen dat we alleen gegevens verzamelen, verwerken en opslaan die we echt nodig hebben en die we op deze manier mogen verwerken. Deze sectie helpt ons bij het ontwerpen van het juiste privacyprotocol.

 Aanwerving werknemers
Beschrijving
Evaluatie van sollicitaties, aannemen van werknemers en beëindigen van tewerkstelling
Doel Zorgen voor een geschikt personeelsbestand
Data subjecten
Staff
Gegevenscategorieën
Geboorteplaats, Naam van de werknemer, Persoonlijk telefoonnummer, Samenstelling gezin, Handtekening, Bankrekening, Persoonlijk emailadres, Nationaliteit, Gender, Thuisadres, Huwelijkse staat, Geboortedatum / Leeftijd, Burgerschapsnummer, rijksregisternummer…, Naam van de betrokken partij, CV
Rechtsgrond
Legitimate interests
Bewaringstermijn
Vanaf beëindiging contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en / of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie
Beveiligingsmaatregelen
Functioneel en technisch in overeenstemming met beste standaarden in de sector
Derde partij ontvangers
N/A
Data wordt verwerkt binnen de EU
Verloning en remuneratie medewerkers en personeel
Beschrijving
Gegevens verzamelen die nodig zijn om personeel en medewerkers correct te betalen
Doel Zorgen voor de correcte betaling van personeel en medewerkers
Data subjecten
Staff
Gegevenscategorieën
Naam van de werknemer, Samenstelling gezin, Bankrekening, Datum in dienst, Loon- en remuneratiegegevens, Huwelijkse staat, Geboortedatum / Leeftijd, Bedrijfsfunctie, Dagen ziekteverzuim, Verlof / vakantiedagen, Aanwezigheid op het werk
Rechtsgrond
Contract
Bewaringstermijn
Vanaf beëindiging contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en / of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie
Beveiligingsmaatregelen
Functioneel en technisch in overeenstemming met beste standaarden in de sector
Derde partij ontvangers
N/A
Data wordt verwerkt binnen de EU
Administratie ivm de stakeholders van het bedrijf
Beschrijving
Gegevens over stakeholders van het bedrijf bv. aandeelhouders, mandaathouders, directeurs, zaakvoerders…
Doel Zorgen voor goed bedrijfsbeheer
Data subjecten
Staff
Gegevenscategorieën
Naam van de betrokken partij
Rechtsgrond
Legal obligation
Bewaringstermijn
Vanaf beëindiging contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en / of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie
Beveiligingsmaatregelen
Functioneel en technisch in overeenstemming met beste standaarden in de sector
Derde partij ontvangers
N/A
Data wordt verwerkt binnen de EU
Welzijn op het werk
Beschrijving
Opvolging van de werkomstandigheden
Doel Bevorderen van welzijn op het werk
Data subjecten
Staff
Gegevenscategorieën
Naam van de werknemer, Werkomstandigheden
Rechtsgrond
Legal obligation
Bewaringstermijn
Vanaf beëindiging contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en / of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie
Beveiligingsmaatregelen
Functioneel en technisch in overeenstemming met beste standaarden in de sector
Derde partij ontvangers
N/A
Data wordt verwerkt binnen de EU
Arbeidsongevallenverzekering
Beschrijving
Wettelijk verplichte verzekering voor personeel
Doel Verzekering personeel
Data subjecten
Staff
Gegevenscategorieën
Naam van de werknemer, Omstandigheden van de claim / zaak
Rechtsgrond
Legal obligation
Bewaringstermijn
As from termination of contract, retention during the legal period and/or period relevant for legal action
Beveiligingsmaatregelen
Functionally and technically in line with industry best practices
Derde partij ontvangers
N/A
Data wordt verwerkt binnen de EU
 

Wat we verzamelen, verwerken en opslaan over onze leveranciers

Wanneer we gegevens verzamelen, verwerken en opslaan over onze leveranciers, willen we ervoor zorgen dat we alleen gegevens verzamelen, verwerken en opslaan die we echt nodig hebben en die we op deze manier mogen verwerken. In onze omgang met onze leveranciers verzamelen, verwerken en bewaren we doorgaans de naam, het werk emailadres en het werktelefoonnummer van de persoon / personen die met ons communiceren. Ook verzamelen, verwerken en bewaren we het btw-nummer van onze leveranciers. Als we voertuigen van onze leveranciers voorzien van parking of toelaten op ons terrein, dan kunnen we het kentekennummer en tijdsgegevens van het bezoek verzamelen, verwerken en opslaan indien dit nodig is voor redenen van organisatie of veiligheid. Wij hanteren veiligheidsmaatregelen die functioneel en technisch in overeenstemming met beste standaarden in de sector. Wij bewaren de gegevens gedurende de verjaringstermijn en / of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie. 

Wat we delen met anderen

Wanneer we gegevens delen met derden, willen we ervoor zorgen dat we alleen gegevens delen met partijen die zich ertoe verbinden de gegevens op een GDPR conforme manier te verwerken. Deze sectie helpt ons bij het ontwerpen van het juiste privacyprotocol.

 Lonen en remuneratie werknemers
Beschrijving
Delen van gegevens met derde partijen zoals sociaal secretariaat, verstrekkers van voordelen alle aard
Doel
Zorgen voor de correcte verloning of remuneratie van alle stakeholders van het bedrijf
Gegevenscategorieën
Naam van de werknemer, Bankrekening, Datum in dienst, Loon- en remuneratiegegevens, Thuisadres, Huwelijkse staat, Geboortedatum / Leeftijd, Dagen ziekteverzuim, Verlof / vakantiedagen, Aanwezigheid op het werk
Rechtsgrond
Legal obligation
Derde Partij
Liantis Sociaal Secretariaat
Belgium
Verkoopskanaal - immoweb.be
Beschrijving
Gebruik van online sales platform om business te genereren
Doel
Om omzet te genereren
Gegevenscategorieën
Foto's / beelden, Ligging van het onroerend goed
Rechtsgrond
Contract
Derde Partij
Immoweb SA/NV
Belgium
Boekhouding
Beschrijving
Delen van gegevens met de accountant
Doel
Zorgen voor een correcte boekhouding en/of correcte belastingaangifte en BTW-aangifte
Gegevenscategorieën
Naam van de klant, Naam van de werknemer, BTW nummer, Betalingsoverzicht, klantenrekening, Thuisadres, Bedrijfsadres, Naam van de betrokken partij
Rechtsgrond
Legal obligation
Derde Partij
Moore Belgium
Belgium
Verzekeringen
Beschrijving
Delen van gegevens met de verzekeringsmakelaar, -agent of -maatschappij
Doel
Zorgen voor het correct afhandelen van de aansprakelijkheid van het bedrijf
Gegevenscategorieën
Naam van de werknemer, Omstandigheden van de claim / zaak, Naam van de betrokken partij
Rechtsgrond
Legitimate interests
Derde Partij
AXA Belgium
Belgium
Sociale media - Facebook / Instagram
Beschrijving
Gebruik dit proces als u actief berichten plaatst en / of anderen toelaat te reageren
Doel
Promotie van het bedrijf en diensten
Gegevenscategorieën
Elektronische identificatiegegevens, Foto's / beelden, Datum & tijd, Ligging van het onroerend goed, Elektronische lokalisatiegegevens
Rechtsgrond
Legitimate interests
Derde Partij
Facebook Ireland Ltd.
Ireland
Website analytics en bezoekersstatistieken via partner
Beschrijving
Het delen van gegevens door gebruik te maken van een derden partij website-analyse tool
Doel
Meten en analyseren van website effectiviteit
Gegevenscategorieën
Elektronische identificatiegegevens, Datum & tijd, Derde partij cookies, Performantie cookies, Elektronische lokalisatiegegevens
Rechtsgrond
Legitimate interests
Derde Partij
Aldrin
Belgium
 

Systemen die we gebruiken bij het verwerken van klantengegevens

Wanneer we klantgegevens verwerken, maken we vaak gebruik van systemen die zijn gebouwd en / of beheerd door derden. We willen ervoor zorgen dat deze partijen zich ertoe verbinden om deze systemen met het juiste privacyprotocol te bouwen en / of te laten beheren.

 PCs, Laptops, Smartphones, Tablets
Beschrijving
Gebruik van computerapparatuur voor interacties met klanten
Type
Other
Systeem leverancier
Diverse
Papieren dossiers met documentatie en correspondentie
Beschrijving
Gedrukte or geprinte documentatie en correspondentie
Type
Other
Systeem leverancier
Diverse
Whise
Beschrijving
Whise vastgoedmakelaar software pakket
Type
Public cloud
Systeem leverancier
Whise.eu
 

Systemen die we gebruiken bij het verwerken van gegevens van onze mederwerkers

Wanneer we gegevens van onze verwerken, maken we vaak gebruik van systemen die zijn gebouwd en / of beheerd door derden. We willen ervoor zorgen dat deze partijen zich ertoe verbinden om deze systemen met het juiste privacyprotocol te bouwen en / of te laten beheren.

 Microsoft Outlook & Office
Beschrijving
Microsoft Office-productiviteit suite, bijv. Outlook, Word, Excel, Powerpoint, Access, Notes etc.
Type
Public cloud
Systeem leverancier
Microsoft.com
Papieren dossiers met documentatie en correspondentie
Beschrijving
Gedrukte or geprinte documentatie en correspondentie
Type
Other
Systeem leverancier
Diverse
PCs, Laptops, Smartphones, Tablets
Beschrijving
Gebruik van computerapparatuur voor interacties met personeel
Type
Other
Systeem leverancier
Diverse
 

 

Cambier De Nil - icon phoneCambier De Nil - icon mailCambier De Nil - icon favoriteCambier De Nil - icon searchCambier De Nil - icon estimate

Nieuwe favoriet toegevoegd.

Cambier De Nil - icon close